Regulamin Podstrony Przedsiębiorcy w ramach serwisu internetowego Lokalne Bony

§1Postanowienia ogólne

§2Definicje

Poza zwrotami zdefiniowanymi w pozostałej części Regulaminu następującym zwrotom nadaje się następujące znaczenie na potrzeby niniejszego Regulaminu:

§3Rodzaje i zakres usług.

§4Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Warunki korzystania z Podstrony Przedsiębiorcy przez Użytkowników. Zawarcie i rozwiązanie umów świadczenia usług drogą elektroniczną.

§5Zasady i warunki nabywania Bonów przez Użytkowników od Przedsiębiorcy

§6Odpowiedzialność Przedsiębiorcy

§7Wymogi techniczne.

Do korzystania z Podstrony Przedsiębiorcy niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego pozwalającego na korzystanie z sieci Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript i akceptującej pliki cookies.

§8Tryb postępowania reklamacyjnego.

§9Przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na Podstronie Przedsiębiorcy.

§10Postanowienia końcowe.